ВРЪЗКА С НАС

Форма за контакт

Съобщението Ви беше изпратено успешно
Възникна грешка. Моля, опитайте отново.
Попълнете Вашето име
Попълнете Фамилия
Попълнете тема
Моля въведете номер на поръчка
Попълнете телефонен номер Invalid phone
Попълнете вашето съобщение

Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

3. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

3.1 Общи положения

Дружеството с наименование ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd) носи отговорност за обработката на личните данни на регистрираните посетители / потребители и контролира обработката на тези данни на електронните страници за услуги на www.intersport.bg.

За обработката на данните, в съответствие с по-долното описание, ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd) се основава на следните правни основания:

 • Изпълнение на договор: за да могат регистрираните посетители / потребители – клиенти да финализират поръчките си на intersport.bg е необходимо да се обработят личните им данни, които се предоставят при регистрацията и при регистрирането на поръчката, във формуляра за регистриране на поръчката и регистрирането на самата транзакция.
 • Законни интереси: обработката на личните данни е необходима с цел подобряване на услугите на ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd) (обработка на статистически данни и анонимни информации) за да се открият опити за измами, както и във връзка със защитата на законните интереси на ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd) .
 • Съгласие - споразумение: регистрираните клиенти са приканени да дадат изричното си съгласие относно следните цели за обработката: изпращане на осведомителни / промоционални съобщения и анализ, което се основава на автоматично обработване на информацията относно поведението на потребителите (създаване на профили).

3.2 Информиране, обработване и цели на обработването:

 ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd) информира регистрираните посетители / потребители и същите се съгласяват, че са били информирани за следното:

а) Обработка на личните данни: ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd) ще обработи личните данни на регистрираните посетители / потребители - клиенти, така както са били декларирани от тях самите при създаването на акаунта и при генерирането на поръчката, чрез формуляра за регистриране на данните за приключване на поръчката чрез нашият онлайн магазин. Освен това и при условие, че регистрираните посетители / потребители са дали съгласието си, ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd) да обработва личните данни с цел изпращане на търговски и промоционални съобщения и / или за създаване на профил на потребителя на даден клиент и подобряване управлението на базата данни на своите клиенти и за дейността на онлайн магазина www.intersport.bg.

б) електронни поръчки, видове лични данни и цел на обработка:

б.1) Основна обработка

 Потребителят / клиентът има възможност да избере 2 начина на приключване на онлайн поръчката и на деклариране на личните данни:

 1. Като посетител: в този случай, личните данни на посетителя / клиента ще бъдат съхранени в регистрите на ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd) до приключване на дадената поръчка, с изключение на данните които се отнасят до данъчни цели, а обработката им ще се отнася само до изпълнение на договора за продажба.
 2. В качеството му на регистриран потребител на онлайн магазина: в този случай клиентът / потребителят създава акаунт като потребител в нашия онлайн магазин, а личните му данни ще бъдат съхранени в регистрите на компанията до момента на поискване на тяхното изтриване. Веднъж годишно ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd) ще изисква от потребителя / клиента да потвърди верността на данните които са на разположение и да ги актуализира, ако има промени в тях. Потребителят / клиентът може по всяко едно време да промени или коригира своите данни, влизайки в акаунта си на intersport.bg ( login ) с името си на потребител и парола.

За извършването на каквато и да е транзакция чрез онлайн магазина (www.intersport.bg) на ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd) и за извършването на поръчки относно продукти на дружеството, се изискват следните данни:

 • Трите имена
 • Адрес на доставка на продуктите и пощенски код на зоната
 • Адрес на фактуриране на поръчката (ако е различен от адреса на доставка)
 • Данни за фактура (в случай, че е избрано плащане по фактура, ще бъдат изисквани допълнителни данни, като наименование на дружество, предмет на дейност, данъчен номер и ЕИК, МОЛ на дружеството)
 • Телефонен номер – мобилен и/или стационарен
 • Електронен адрес (e-mail) на клиента.

В случай, че за даден продукт е изисквано да бъде доставен към трета страна, а не към регистрирания посетител / потребител, същият дава съгласието си да поеме изцяло отговорността по информирането и съгласието на лицето което е упълномощено за получател и предоставянето на личните данни на дружеството ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd) с единствената цел да му бъдат доставени въпросните продукти и поема цялостна отговорност за евентуални претенции на въпросното лице към ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd).

Подробните данни относно разплащателните карти не остават на съхранение в средствата за съхраняване на компанията по време на транзакцията, а се запазват директно в защитено пространство на компанията – партньор (Adyen) която поема пренасочването на банковите карти.

Целта на обработка на основните лични данни е изпълнение на договора и приключване на съответната поръчка, комуникацията с потребителя - клиент и изпращането на информативни съобщения относно етапите на обработка на поръчката, доставяне на подробни информации относно поръчката, като цяло, информации за вече извършени покупки, доставки на поръчки на избран адрес от потребителя – клиент, потвърждение и идентификация на потребителя – клиент във всяка една необходима ситуация и информации относно налични количества в www.intersport.bg. Регистрираният посетител / потребител бива информиран за това, че предоставянето на подобен тип лични данни е задължително, както и данни относно транзакциите му са необходими и са предварително условие за доброто изпълнение на договора по поръчката и доставката на продуктите и услугите. Следователно, съгласието на потребителя – клиент не е необходимо за съответната обработка.

Всеки клиент – потребител, който използва магазина за електронни продажби www.intersport.bg бива информиран за това, че личните му данни, относно получаването, изпълнението и доставката на поръчките, както и въпросниците относно покупките, продуктите у услугите на ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd) и направените поръчки на www.intersport.bg ще бъдат обработени с цел обслужване на потребителите – клиенти, както от отговорните за това служители на ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd), така и от трети ползватели и / или изпълнители на обработка от свое име във връзка с изпълнението на поръчката. Въпросните трети страни са представени от транспортни фирми, еднолични или групови дружества за куриерски услуги, доставчици на интернет услуги и електронна търговия или кол-центрове за обслужване на клиенти, с които сътрудничи ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd) и които се подчиняват на определени стриктни условия за обработка на лични данни, които са уговорени с ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd) като отговорен по обработката. ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd) изисква от своите служители, администратори на сайта, кактои на третите страни – сътрудници, да вземат всички технически и организационни мерки (включително и адекватни политики и процедури за възпрепятстване на разкриването на личните данни на регистрираните посетители / потребители – клиенти на сайта, които обработват, разпореждат и прилагат процедури за управление и обработка на лични данни по законен начин и осигуряват защита въз основа на ГПК).

Нито един друг вид обработка или предаване на лични данни на потребителите - клиентите няма да бъде извършена от ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd) и онлайн магазина (www.intersport.bg), с изключение на обработката по точка б.2, описана по-долу, за която ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd) е получило предварително съгласие на потребителите – клиентите, или ако това е било изискано от закона или от друг компетентен орган за надзор или на съдебната власт.

б.2) Обработка която изисква съгласие

б.2.1) За изпращането към регистрираните потребители на търговски информации и промоционални съобщения от ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd) и www.intersport.bg регистрираният потребител / клиент трябва да даде изричното си съгласие предварително.

Целта на тази обработка на данните на регистрирания потребител – клиент е изпращането на промоционални търговски съобщения на ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd) и / или на трети партньори на горепосочените, към регистрираният потребител - клиент, предлагането на специални оферти и отстъпки на www.intersport.bgналичността на нови или алтернативни продукти, комуникация на публикации на www.intersport.bg

Можете да оттеглите това съгласие по всяко време и да не получавате такива съобщения от www.intersport.bg като изпратите заявление по имейл на адрес eshop@intersport.bg.

б.2.2.) ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd) също така информира регистрираният потребител / клиентът за това, че може да обработва неговите лични данни и може да провежда проучвания с цел подобряване на услугите за регистрираните потребители / клиенти. В контекста на тази обработка, ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd) има възможността да регистрира своите нужди, да насърчава продажбите на своите продукти и услуги за подобряване на управлението на базата данни на клиентите и за промоции на продуктите си. За да могат регистрираните потребители / клиенти да получават персонализирани оферти и информации въз основа на вече направени покупки от онлайн магазина на компанията, трябва да дадат съгласието си за автоматичен анализ на поведението на потребителя (реализиране на профил) и по специално, за следните данни, които са генерирани от транзакциите на потребителят - клиент:

 • Продукти, които са закупени от intersport.bg
 • Честота на посещенията в intersport.bg
 • Продукти, поставени в кошницата или в списъка с любими, в рамките на intersport.bg
 • Демографски данни, които са декларирани в intersport.bg
 • Прекарано време като регистриран потребител в intersport.bg
 • Участие в промоционални активности
 • Похарчени суми за покупки в intersport.bg
 • История на поръчките intersport.bg

Целта на тази специфична обработка е оптимизиране на придобития опит от покупките на регистрираните потребители / клиенти , лични компенсации, комуникации за продукти и услуги които са адаптирани към основната група клиенти на ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd), получените от регистрираните потребители / клиенти персонализирани оферти и информации, които се отнасят директно до тях, като покани за участие, възнаградено или не, в проучвания за оформянето на уеб сайта на ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd), с цел оценка на пазарните тенденции, продукти и услуги, въз основа на извършени покупки.

Регистрираните посетители / потребители – клиенти са информирани за това, че техните лични данни е възможно да бъдат обработени от ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd), дори и без тяхно съгласие, в случай на изпълнение на задължения, които идват от страна на закона, като например когато важни данни са изискани от данъчни и/или банкови институции, в рамките на проведени разследвания или от компетентните надзорни и/или съдебни органи.

в) Бенефициенти на лични данни: за данни, които са необходими за която и да е по-горе посочена цел и в рамките на пълномощията на всеки от бенефициентите, като такива могат да бъдат определени:

 1. Отговорните служители на ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd)
 2. Данъчни и банкови власти, в случай на одит
 3. Компанията с наименование QIVOS - WE CREATE CUSTOMER LOYALTY A.E., която предоставя услуги от типа на CRM и обработва лични данни на регистрираните потребители / клиенти, като обработваща страна от името на ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd), съгласно разпорежданията и инструкциите на ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd) или на което и да е било друго дружество, което ще предоставя в бъдеще за ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd) същата услуга в замяна или със сътрудничество с горепосоченото.
 4. Външни партньори, които доставят интернет услуги, съхранение и управление на поръчките, услуги от типа кол-център, куриерски услуги, услуги по инсталиране на доставените продукти и анализ на данни на продавача, на които същите се предават под специални ограничения и процедури и са необходими за изпълнението на техните задачи. Тези компании използват предоставените данни при условията за използване на данни на intersport.bg в съответствие с изключителните инструкции на ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd) .

г) Права на титуляря на личните данни: всеки един регистриран потребител- клиент, в качеството му на титуляр на данните, може да упражни по всяко едно време правата си, съгласно Общият регламент за защита на данните 679/2016, и в частност – членове 12-23, както и по националното законодателство, и по-точно:

1) правото на информираност и достъп до обработените данни от страна на ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd),

2) правото на ограничаване на обработката на личните си данни,

3) правото да променя или изтрива част или изцяло (право на поверителност) личните си данни,

4) правото да се противопостави или по-точно, да прави възражения относно обработката на личните си данни и

5) правото на преносимост на своите данни.

Горепосочените права на страната могат да бъдат упражнявани по следния начин:

 • Директно онлайн, чрез личният си акаунт на www.intersport.bg
 • Чрез изпращане на съответното заявление на имейл адрес eshop@intersport.bg
 • Чрез изпращане на съответното заявление на имейл адрес dpo@fourlis.gr

Съответно:

За правото на достъп и на корекция / допълване на личните данни, дружеството предоставя възможността на регистрираните потребители на www.intersport.bg да визуализират, поправят / допълват личните си данни от личния си акаунт на www.intersport.bg в секция „Подробна информация за акаунта” и „Адреси на доставка”.

За правото за преносимост на личните данни, дружеството предоставя възможността на регистрираните потребители – клиенти да получават личните си данни и / или да ги предават към друго отговорно лице за обработка на данни, чрез подаване на писмено заявление на имейл адрес dpo@fourlis.gr или eshop@intersport.bg

Всеки регистриран потребител- клиент бива информиран за това, че има правото да оттегли съгласието си за всяка една обработка на личните си данни на адрес www.intersport.bg от личния си акаунт на www.intersport.bg в раздел „Настройки на лични данни” или чрез изпращане на имейл.

В случай на упражняване на някое от правата на регистрираният потребител- клиент, отбелязани по-горе, ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd) ще вземе всички възможни мерки за разрешаване на иска в срок от 1 (един) месец от датата на подаване на заявлението. В този случай, регистрираният потребител - клиент бива информиран за това, че един минимум от личните му данни ще бъде запазен, за запазване законните интереси на дружеството.

д) Период на съхранение на личните данни: Данните на посетителя потребител - клиент ще бъдат съхранени и обработвани от ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd) до приключване на дадената поръчка.

Данните на регистрираният потребител – клиент ще бъдат съхранени и обработвани до подаването на заявление от регистрирания потребител – клиент за заличаване на акаунта или колко обработки могат да се правят с негово разрешение или до оттегляне на съгласието му за предоставяне на услуги от ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd). Въпреки това, някои информации от личните данни, които са необходими при търговските взаимоотношения с ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd), както и уведомлението, съгласието и оттеглянето на съгласие на страната, за обработка на лични данни, ще останат като информации за регистрирания потребител – клиент, с цел осигуряване на доказателства за законността на обработка на данните от страна на ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd) и осигуряване на законните претенции на страните.

е) Специални лични данни: Страната бива информирана за това, че ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd) не събира и не разкрива чувствителни лични данни (данни от специална категория) за нуждите на www.intersport.bg.

За упражняване на правата си, страната може да се обърне към ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd) , (Data Protection Officer) на имейл dpo@fourlis.gr и на тел. номер 210 6293011.

Във всеки един случай, всеки регистриран потребител - клиент, под формата на титуляр на лични данни, има правото да отправи към Data Protection Officer въпроси относно обработката и защитата на личните данни и ако отговорът не е счетен за удовлетворяващ, има правото да направи рекламация към компетентния орган за надзор (Служба за защита на личните данни).

ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd) декларира, че нито едно друго използване на данните на посетителя / регистрирания потребител няма да бъде извършвано с други цели, освен тези които са предвидени в настоящата политика, без предварителното уведомяване и ако е необходимо, от съгласието на титуляра.

 

Не сте поставили отметка в reCAPTCHA полето!
Полетата маркирани със * са задължителни Ще използваме тази информация, за да отговорим на вашето съобщение.

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

3. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

3.1 Общи положения

Дружеството с наименование ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd) носи отговорност за обработката на личните данни на регистрираните посетители / потребители и контролира обработката на тези данни на електронните страници за услуги на www.intersport.bg.

За обработката на данните, в съответствие с по-долното описание, ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd) се основава на следните правни основания:

 • Изпълнение на договор: за да могат регистрираните посетители / потребители – клиенти да финализират поръчките си на intersport.bg е необходимо да се обработят личните им данни, които се предоставят при регистрацията и при регистрирането на поръчката, във формуляра за регистриране на поръчката и регистрирането на самата транзакция.
 • Законни интереси: обработката на личните данни е необходима с цел подобряване на услугите на ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd) (обработка на статистически данни и анонимни информации) за да се открият опити за измами, както и във връзка със защитата на законните интереси на ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd) .
 • Съгласие - споразумение: регистрираните клиенти са приканени да дадат изричното си съгласие относно следните цели за обработката: изпращане на осведомителни / промоционални съобщения и анализ, което се основава на автоматично обработване на информацията относно поведението на потребителите (създаване на профили).

3.2 Информиране, обработване и цели на обработването:

 ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd) информира регистрираните посетители / потребители и същите се съгласяват, че са били информирани за следното:

а) Обработка на личните данни: ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd) ще обработи личните данни на регистрираните посетители / потребители - клиенти, така както са били декларирани от тях самите при създаването на акаунта и при генерирането на поръчката, чрез формуляра за регистриране на данните за приключване на поръчката чрез нашият онлайн магазин. Освен това и при условие, че регистрираните посетители / потребители са дали съгласието си, ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd) да обработва личните данни с цел изпращане на търговски и промоционални съобщения и / или за създаване на профил на потребителя на даден клиент и подобряване управлението на базата данни на своите клиенти и за дейността на онлайн магазина www.intersport.bg.

б) електронни поръчки, видове лични данни и цел на обработка:

б.1) Основна обработка

 Потребителят / клиентът има възможност да избере 2 начина на приключване на онлайн поръчката и на деклариране на личните данни:

 1. Като посетител: в този случай, личните данни на посетителя / клиента ще бъдат съхранени в регистрите на ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd) до приключване на дадената поръчка, с изключение на данните които се отнасят до данъчни цели, а обработката им ще се отнася само до изпълнение на договора за продажба.
 2. В качеството му на регистриран потребител на онлайн магазина: в този случай клиентът / потребителят създава акаунт като потребител в нашия онлайн магазин, а личните му данни ще бъдат съхранени в регистрите на компанията до момента на поискване на тяхното изтриване. Веднъж годишно ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd) ще изисква от потребителя / клиента да потвърди верността на данните които са на разположение и да ги актуализира, ако има промени в тях. Потребителят / клиентът може по всяко едно време да промени или коригира своите данни, влизайки в акаунта си на intersport.bg ( login ) с името си на потребител и парола.

За извършването на каквато и да е транзакция чрез онлайн магазина (www.intersport.bg) на ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd) и за извършването на поръчки относно продукти на дружеството, се изискват следните данни:

 • Трите имена
 • Адрес на доставка на продуктите и пощенски код на зоната
 • Адрес на фактуриране на поръчката (ако е различен от адреса на доставка)
 • Данни за фактура (в случай, че е избрано плащане по фактура, ще бъдат изисквани допълнителни данни, като наименование на дружество, предмет на дейност, данъчен номер и ЕИК, МОЛ на дружеството)
 • Телефонен номер – мобилен и/или стационарен
 • Електронен адрес (e-mail) на клиента.

В случай, че за даден продукт е изисквано да бъде доставен към трета страна, а не към регистрирания посетител / потребител, същият дава съгласието си да поеме изцяло отговорността по информирането и съгласието на лицето което е упълномощено за получател и предоставянето на личните данни на дружеството ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd) с единствената цел да му бъдат доставени въпросните продукти и поема цялостна отговорност за евентуални претенции на въпросното лице към ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd).

Подробните данни относно разплащателните карти не остават на съхранение в средствата за съхраняване на компанията по време на транзакцията, а се запазват директно в защитено пространство на компанията – партньор (Adyen) която поема пренасочването на банковите карти.

Целта на обработка на основните лични данни е изпълнение на договора и приключване на съответната поръчка, комуникацията с потребителя - клиент и изпращането на информативни съобщения относно етапите на обработка на поръчката, доставяне на подробни информации относно поръчката, като цяло, информации за вече извършени покупки, доставки на поръчки на избран адрес от потребителя – клиент, потвърждение и идентификация на потребителя – клиент във всяка една необходима ситуация и информации относно налични количества в www.intersport.bg. Регистрираният посетител / потребител бива информиран за това, че предоставянето на подобен тип лични данни е задължително, както и данни относно транзакциите му са необходими и са предварително условие за доброто изпълнение на договора по поръчката и доставката на продуктите и услугите. Следователно, съгласието на потребителя – клиент не е необходимо за съответната обработка.

Всеки клиент – потребител, който използва магазина за електронни продажби www.intersport.bg бива информиран за това, че личните му данни, относно получаването, изпълнението и доставката на поръчките, както и въпросниците относно покупките, продуктите у услугите на ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd) и направените поръчки на www.intersport.bg ще бъдат обработени с цел обслужване на потребителите – клиенти, както от отговорните за това служители на ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd), така и от трети ползватели и / или изпълнители на обработка от свое име във връзка с изпълнението на поръчката. Въпросните трети страни са представени от транспортни фирми, еднолични или групови дружества за куриерски услуги, доставчици на интернет услуги и електронна търговия или кол-центрове за обслужване на клиенти, с които сътрудничи ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd) и които се подчиняват на определени стриктни условия за обработка на лични данни, които са уговорени с ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd) като отговорен по обработката. ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd) изисква от своите служители, администратори на сайта, кактои на третите страни – сътрудници, да вземат всички технически и организационни мерки (включително и адекватни политики и процедури за възпрепятстване на разкриването на личните данни на регистрираните посетители / потребители – клиенти на сайта, които обработват, разпореждат и прилагат процедури за управление и обработка на лични данни по законен начин и осигуряват защита въз основа на ГПК).

Нито един друг вид обработка или предаване на лични данни на потребителите - клиентите няма да бъде извършена от ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd) и онлайн магазина (www.intersport.bg), с изключение на обработката по точка б.2, описана по-долу, за която ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd) е получило предварително съгласие на потребителите – клиентите, или ако това е било изискано от закона или от друг компетентен орган за надзор или на съдебната власт.

б.2) Обработка която изисква съгласие

б.2.1) За изпращането към регистрираните потребители на търговски информации и промоционални съобщения от ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd) и www.intersport.bg регистрираният потребител / клиент трябва да даде изричното си съгласие предварително.

Целта на тази обработка на данните на регистрирания потребител – клиент е изпращането на промоционални търговски съобщения на ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd) и / или на трети партньори на горепосочените, към регистрираният потребител - клиент, предлагането на специални оферти и отстъпки на www.intersport.bgналичността на нови или алтернативни продукти, комуникация на публикации на www.intersport.bg

Можете да оттеглите това съгласие по всяко време и да не получавате такива съобщения от www.intersport.bg като изпратите заявление по имейл на адрес eshop@intersport.bg.

б.2.2.) ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd) също така информира регистрираният потребител / клиентът за това, че може да обработва неговите лични данни и може да провежда проучвания с цел подобряване на услугите за регистрираните потребители / клиенти. В контекста на тази обработка, ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd) има възможността да регистрира своите нужди, да насърчава продажбите на своите продукти и услуги за подобряване на управлението на базата данни на клиентите и за промоции на продуктите си. За да могат регистрираните потребители / клиенти да получават персонализирани оферти и информации въз основа на вече направени покупки от онлайн магазина на компанията, трябва да дадат съгласието си за автоматичен анализ на поведението на потребителя (реализиране на профил) и по специално, за следните данни, които са генерирани от транзакциите на потребителят - клиент:

 • Продукти, които са закупени от intersport.bg
 • Честота на посещенията в intersport.bg
 • Продукти, поставени в кошницата или в списъка с любими, в рамките на intersport.bg
 • Демографски данни, които са декларирани в intersport.bg
 • Прекарано време като регистриран потребител в intersport.bg
 • Участие в промоционални активности
 • Похарчени суми за покупки в intersport.bg
 • История на поръчките intersport.bg

Целта на тази специфична обработка е оптимизиране на придобития опит от покупките на регистрираните потребители / клиенти , лични компенсации, комуникации за продукти и услуги които са адаптирани към основната група клиенти на ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd), получените от регистрираните потребители / клиенти персонализирани оферти и информации, които се отнасят директно до тях, като покани за участие, възнаградено или не, в проучвания за оформянето на уеб сайта на ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd), с цел оценка на пазарните тенденции, продукти и услуги, въз основа на извършени покупки.

Регистрираните посетители / потребители – клиенти са информирани за това, че техните лични данни е възможно да бъдат обработени от ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd), дори и без тяхно съгласие, в случай на изпълнение на задължения, които идват от страна на закона, като например когато важни данни са изискани от данъчни и/или банкови институции, в рамките на проведени разследвания или от компетентните надзорни и/или съдебни органи.

в) Бенефициенти на лични данни: за данни, които са необходими за която и да е по-горе посочена цел и в рамките на пълномощията на всеки от бенефициентите, като такива могат да бъдат определени:

 1. Отговорните служители на ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd)
 2. Данъчни и банкови власти, в случай на одит
 3. Компанията с наименование QIVOS - WE CREATE CUSTOMER LOYALTY A.E., която предоставя услуги от типа на CRM и обработва лични данни на регистрираните потребители / клиенти, като обработваща страна от името на ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd), съгласно разпорежданията и инструкциите на ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd) или на което и да е било друго дружество, което ще предоставя в бъдеще за ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd) същата услуга в замяна или със сътрудничество с горепосоченото.
 4. Външни партньори, които доставят интернет услуги, съхранение и управление на поръчките, услуги от типа кол-център, куриерски услуги, услуги по инсталиране на доставените продукти и анализ на данни на продавача, на които същите се предават под специални ограничения и процедури и са необходими за изпълнението на техните задачи. Тези компании използват предоставените данни при условията за използване на данни на intersport.bg в съответствие с изключителните инструкции на ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd) .

г) Права на титуляря на личните данни: всеки един регистриран потребител- клиент, в качеството му на титуляр на данните, може да упражни по всяко едно време правата си, съгласно Общият регламент за защита на данните 679/2016, и в частност – членове 12-23, както и по националното законодателство, и по-точно:

1) правото на информираност и достъп до обработените данни от страна на ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd),

2) правото на ограничаване на обработката на личните си данни,

3) правото да променя или изтрива част или изцяло (право на поверителност) личните си данни,

4) правото да се противопостави или по-точно, да прави възражения относно обработката на личните си данни и

5) правото на преносимост на своите данни.

Горепосочените права на страната могат да бъдат упражнявани по следния начин:

 • Директно онлайн, чрез личният си акаунт на www.intersport.bg
 • Чрез изпращане на съответното заявление на имейл адрес eshop@intersport.bg
 • Чрез изпращане на съответното заявление на имейл адрес dpo@fourlis.gr

Съответно:

За правото на достъп и на корекция / допълване на личните данни, дружеството предоставя възможността на регистрираните потребители на www.intersport.bg да визуализират, поправят / допълват личните си данни от личния си акаунт на www.intersport.bg в секция „Подробна информация за акаунта” и „Адреси на доставка”.

За правото за преносимост на личните данни, дружеството предоставя възможността на регистрираните потребители – клиенти да получават личните си данни и / или да ги предават към друго отговорно лице за обработка на данни, чрез подаване на писмено заявление на имейл адрес dpo@fourlis.gr или eshop@intersport.bg

Всеки регистриран потребител- клиент бива информиран за това, че има правото да оттегли съгласието си за всяка една обработка на личните си данни на адрес www.intersport.bg от личния си акаунт на www.intersport.bg в раздел „Настройки на лични данни” или чрез изпращане на имейл.

В случай на упражняване на някое от правата на регистрираният потребител- клиент, отбелязани по-горе, ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd) ще вземе всички възможни мерки за разрешаване на иска в срок от 1 (един) месец от датата на подаване на заявлението. В този случай, регистрираният потребител - клиент бива информиран за това, че един минимум от личните му данни ще бъде запазен, за запазване законните интереси на дружеството.

д) Период на съхранение на личните данни: Данните на посетителя потребител - клиент ще бъдат съхранени и обработвани от ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd) до приключване на дадената поръчка.

Данните на регистрираният потребител – клиент ще бъдат съхранени и обработвани до подаването на заявление от регистрирания потребител – клиент за заличаване на акаунта или колко обработки могат да се правят с негово разрешение или до оттегляне на съгласието му за предоставяне на услуги от ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd). Въпреки това, някои информации от личните данни, които са необходими при търговските взаимоотношения с ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd), както и уведомлението, съгласието и оттеглянето на съгласие на страната, за обработка на лични данни, ще останат като информации за регистрирания потребител – клиент, с цел осигуряване на доказателства за законността на обработка на данните от страна на ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd) и осигуряване на законните претенции на страните.

е) Специални лични данни: Страната бива информирана за това, че ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd) не събира и не разкрива чувствителни лични данни (данни от специална категория) за нуждите на www.intersport.bg.

За упражняване на правата си, страната може да се обърне към ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd) , (Data Protection Officer) на имейл dpo@fourlis.gr и на тел. номер 210 6293011.

Във всеки един случай, всеки регистриран потребител - клиент, под формата на титуляр на лични данни, има правото да отправи към Data Protection Officer въпроси относно обработката и защитата на личните данни и ако отговорът не е счетен за удовлетворяващ, има правото да направи рекламация към компетентния орган за надзор (Служба за защита на личните данни).

ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd) декларира, че нито едно друго използване на данните на посетителя / регистрирания потребител няма да бъде извършвано с други цели, освен тези които са предвидени в настоящата политика, без предварителното уведомяване и ако е необходимо, от съгласието на титуляра.