Правила и условияОБЩИ УСЛОВИЯ

Използването на уеб страниците и електронните услуги на сайта www.intersport.bg от посетителите / потребителите предполага тяхното безусловно съгласие относно следните условия за ползване, които се отнасят до цялото съдържание на сайта. В следствие на това, посетителите / потребителите трябва да се запознаят внимателно със всички тези условия преди използването на сайта, а при положение, че не са съгласни, не би трябвало да използват услугите и съдържанието на същия. Молим Посетителите / потребителите да проверят съдържанието на условията за ползване за евентуални промени. Последващото използване на www.intersport.bg, дори и след каквато и да е промяна, означава безусловното приемане от страна на посетителя / потребителя на тези условия.

Съдържанието, което виждате на сайта www.intersport.bg не е предназначено да замени евентуален медицински преглед, диагноза или лечение. Потърсете винаги квалифициран лекарски съвет, такъв на диетолог или на друго квалифицирано лице преди всяко едно начинание. Никога не пренебрегвайте медицинска помощ и не отлагайте да потърсите лекарски съвет, такъв на диетолог или на друго квалифицирано лице, само заради информациите които сте получили от сайта www.intersport.bg. Сайтът www.intersport.bg не препоръчва и не насърчава дадени диети, лекари, продукти, процеси, мнения или други информации, които могат да бъдат намери на неговите страници. Ако даден потребител на сайта www.intersport.bg реши да разчита само на информациите, предоставени от www.intersport.bg , без да се съобрази със съвет на лекар, диетолог или на друго квалифицирано лице, прави това само и единствено на своя собствена отговорност.

 1. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Сайтът www.intersport.bg представлява онлайн магазин, собственост на дружеството INTERSPORT България. ИНТЕРСПОРТ България е член на групата FOURLIS и на територията на Република България оперира с името „ДЖЕНКО БЪЛГАРИЯ“ ЕООД; ЕИК: 121177930, ФИРМЕНО ДЕЛО: 17510/1993 110 и адрес на управление: гр. София, ул. „Околовръстен път” № 216;  Τел: 080018051 имейл: eshop@intersport.bg), с дейност „Търговия със спортно облекло и обувки“. Основната цел на ИНТЕРСПОРТ е да предлага на своите клиенти възможно най-добрите услуги. Този електронен магазин (e-shop) позволява на клиентите, както и на интернет потребителите, да се информират незабавно относно продуктите които се предлагат от нашето дружество и да правят покупки в онлайн пространството.

 1. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Права върху интелектуалната собственост и търговската марка

Дизайнът, текстовете, графиките, селекцията и настройките на Сайта представляват собственост на ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd) и са защитени съгласно съответните разпоредби на българското законодателство, на европейското законодателство и на международните споразумения. При спазване на всички права, всеки един текст или изображение, които използват символите на ИНТЕРСПОРТ, представляват запазени търговски марки и се използват в тази дейност с позволение на съответните собственици.

 1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

3.1 Общи положения

Дружеството с наименование ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd) носи отговорност за обработката на личните данни на регистрираните посетители / потребители и контролира обработката на тези данни на електронните страници за услуги на www.intersport.bg.

За обработката на данните, в съответствие с по-долното описание, ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd) се основава на следните правни основания:

 • Изпълнение на договор: за да могат регистрираните посетители / потребители – клиенти да финализират поръчките си на intersport.bg е необходимо да се обработят личните им данни, които се предоставят при регистрацията и при регистрирането на поръчката, във формуляра за регистриране на поръчката и регистрирането на самата транзакция.
 • Законни интереси: обработката на личните данни е необходима с цел подобряване на услугите на ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd) (обработка на статистически данни и анонимни информации) за да се открият опити за измами, както и във връзка със защитата на законните интереси на ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd) .
 • Съгласие - споразумение: регистрираните клиенти са приканени да дадат изричното си съгласие относно следните цели за обработката: изпращане на осведомителни / промоционални съобщения и анализ, което се основава на автоматично обработване на информацията относно поведението на потребителите (създаване на профили).

3.2 Информиране, обработване и цели на обработването:

 ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd) информира регистрираните посетители / потребители и същите се съгласяват, че са били информирани за следното:

а) Обработка на личните данни: ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd) ще обработи личните данни на регистрираните посетители / потребители - клиенти, така както са били декларирани от тях самите при създаването на акаунта и при генерирането на поръчката, чрез формуляра за регистриране на данните за приключване на поръчката чрез нашият онлайн магазин. Освен това и при условие, че регистрираните посетители / потребители са дали съгласието си, ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd) да обработва личните данни с цел изпращане на търговски и промоционални съобщения и / или за създаване на профил на потребителя на даден клиент и подобряване управлението на базата данни на своите клиенти и за дейността на онлайн магазина www.intersport.bg.

б) електронни поръчки, видове лични данни и цел на обработка:

б.1) Основна обработка

 Потребителят / клиентът има възможност да избере 2 начина на приключване на онлайн поръчката и на деклариране на личните данни:

 1. Като посетител: в този случай, личните данни на посетителя / клиента ще бъдат съхранени в регистрите на ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd) до приключване на дадената поръчка, с изключение на данните които се отнасят до данъчни цели, а обработката им ще се отнася само до изпълнение на договора за продажба.
 2. В качеството му на регистриран потребител на онлайн магазина: в този случай клиентът / потребителят създава акаунт като потребител в нашия онлайн магазин, а личните му данни ще бъдат съхранени в регистрите на компанията до момента на поискване на тяхното изтриване. Веднъж годишно ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd) ще изисква от потребителя / клиента да потвърди верността на данните които са на разположение и да ги актуализира, ако има промени в тях. Потребителят / клиентът може по всяко едно време да промени или коригира своите данни, влизайки в акаунта си на intersport.bg ( login ) с името си на потребител и парола.

За извършването на каквато и да е транзакция чрез онлайн магазина (www.intersport.bg) на ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd) и за извършването на поръчки относно продукти на дружеството, се изискват следните данни:

 • Трите имена
 • Адрес на доставка на продуктите и пощенски код на зоната
 • Адрес на фактуриране на поръчката (ако е различен от адреса на доставка)
 • Данни за фактура (в случай, че е избрано плащане по фактура, ще бъдат изисквани допълнителни данни, като наименование на дружество, предмет на дейност, данъчен номер и ЕИК, МОЛ на дружеството)
 • Телефонен номер – мобилен и/или стационарен
 • Електронен адрес (e-mail) на клиента.

В случай, че за даден продукт е изисквано да бъде доставен към трета страна, а не към регистрирания посетител / потребител, същият дава съгласието си да поеме изцяло отговорността по информирането и съгласието на лицето което е упълномощено за получател и предоставянето на личните данни на дружеството ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd) с единствената цел да му бъдат доставени въпросните продукти и поема цялостна отговорност за евентуални претенции на въпросното лице към ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd).

Подробните данни относно разплащателните карти не остават на съхранение в средствата за съхраняване на компанията по време на транзакцията, а се запазват директно в защитено пространство на компанията – партньор (Adyen) която поема пренасочването на банковите карти.

Целта на обработка на основните лични данни е изпълнение на договора и приключване на съответната поръчка, комуникацията с потребителя - клиент и изпращането на информативни съобщения относно етапите на обработка на поръчката, доставяне на подробни информации относно поръчката, като цяло, информации за вече извършени покупки, доставки на поръчки на избран адрес от потребителя – клиент, потвърждение и идентификация на потребителя – клиент във всяка една необходима ситуация и информации относно налични количества в www.intersport.bg. Регистрираният посетител / потребител бива информиран за това, че предоставянето на подобен тип лични данни е задължително, както и данни относно транзакциите му са необходими и са предварително условие за доброто изпълнение на договора по поръчката и доставката на продуктите и услугите. Следователно, съгласието на потребителя – клиент не е необходимо за съответната обработка.

Всеки клиент – потребител, който използва магазина за електронни продажби www.intersport.bg бива информиран за това, че личните му данни, относно получаването, изпълнението и доставката на поръчките, както и въпросниците относно покупките, продуктите у услугите на ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd) и направените поръчки на www.intersport.bg ще бъдат обработени с цел обслужване на потребителите – клиенти, както от отговорните за това служители на ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd), така и от трети ползватели и / или изпълнители на обработка от свое име във връзка с изпълнението на поръчката. Въпросните трети страни са представени от транспортни фирми, еднолични или групови дружества за куриерски услуги, доставчици на интернет услуги и електронна търговия или кол-центрове за обслужване на клиенти, с които сътрудничи ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd) и които се подчиняват на определени стриктни условия за обработка на лични данни, които са уговорени с ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd) като отговорен по обработката. ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd) изисква от своите служители, администратори на сайта, както и на третите страни – сътрудници, да вземат всички технически и организационни мерки (включително и адекватни политики и процедури за възпрепятстване на разкриването на личните данни на регистрираните посетители / потребители – клиенти на сайта, които обработват, разпореждат и прилагат процедури за управление и обработка на лични данни по законен начин и осигуряват защита въз основа на ГПК).

Нито един друг вид обработка или предаване на лични данни на потребителите - клиентите няма да бъде извършена от ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd) и онлайн магазина (www.intersport.bg), с изключение на обработката по точка б.2, описана по-долу, за която ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd) е получило предварително съгласие на потребителите – клиентите, или ако това е било изискано от закона или от друг компетентен орган за надзор или на съдебната власт.

б.2) Обработка която изисква съгласие

б.2.1) За изпращането към регистрираните потребители на търговски информации и промоционални съобщения от ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd) и www.intersport.bg регистрираният потребител / клиент трябва да даде изричното си съгласие предварително.

Целта на тази обработка на данните на регистрирания потребител – клиент е изпращането на промоционални търговски съобщения на ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd) и / или на трети партньори на горепосочените, към регистрираният потребител - клиент, предлагането на специални оферти и отстъпки на www.intersport.bgналичността на нови или алтернативни продукти, комуникация на публикации на www.intersport.bg

Можете да оттеглите това съгласие по всяко време и да не получавате такива съобщения от www.intersport.bg като изпратите заявление по имейл на адрес eshop@intersport.bg.

б.2.2.) ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd) също така информира регистрираният потребител / клиентът за това, че може да обработва неговите лични данни и може да провежда проучвания с цел подобряване на услугите за регистрираните потребители / клиенти. В контекста на тази обработка, ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd) има възможността да регистрира своите нужди, да насърчава продажбите на своите продукти и услуги за подобряване на управлението на базата данни на клиентите и за промоции на продуктите си. За да могат регистрираните потребители / клиенти да получават персонализирани оферти и информации въз основа на вече направени покупки от онлайн магазина на компанията, трябва да дадат съгласието си за автоматичен анализ на поведението на потребителя (реализиране на профил) и по специално, за следните данни, които са генерирани от транзакциите на потребителят - клиент:

 • Продукти, които са закупени от intersport.bg
 • Честота на посещенията в intersport.bg
 • Продукти, поставени в кошницата или в списъка с любими, в рамките на intersport.bg
 • Демографски данни, които са декларирани в intersport.bg
 • Прекарано време като регистриран потребител в intersport.bg
 • Участие в промоционални активности
 • Похарчени суми за покупки в intersport.bg
 • История на поръчките intersport.bg

Целта на тази специфична обработка е оптимизиране на придобития опит от покупките на регистрираните потребители / клиенти , лични компенсации, комуникации за продукти и услуги които са адаптирани към основната група клиенти на ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd), получените от регистрираните потребители / клиенти персонализирани оферти и информации, които се отнасят директно до тях, като покани за участие, възнаградено или не, в проучвания за оформянето на уеб сайта на ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd), с цел оценка на пазарните тенденции, продукти и услуги, въз основа на извършени покупки.

Регистрираните посетители / потребители – клиенти са информирани за това, че техните лични данни е възможно да бъдат обработени от ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd), дори и без тяхно съгласие, в случай на изпълнение на задължения, които идват от страна на закона, като например когато важни данни са изискани от данъчни и/или банкови институции, в рамките на проведени разследвания или от компетентните надзорни и/или съдебни органи.

в) Бенефициенти на лични данни: за данни, които са необходими за която и да е по-горе посочена цел и в рамките на пълномощията на всеки от бенефициентите, като такива могат да бъдат определени:

 1. Отговорните служители на ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd)
 2. Данъчни и банкови власти, в случай на одит
 3. Компанията с наименование QIVOS - WE CREATE CUSTOMER LOYALTY A.E., която предоставя услуги от типа на CRM и обработва лични данни на регистрираните потребители / клиенти, като обработваща страна от името на ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd), съгласно разпорежданията и инструкциите на ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd) или на което и да е било друго дружество, което ще предоставя в бъдеще за ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd) същата услуга в замяна или със сътрудничество с горепосоченото.
 4. Външни партньори, които доставят интернет услуги, съхранение и управление на поръчките, услуги от типа кол-център, куриерски услуги, услуги по инсталиране на доставените продукти и анализ на данни на продавача, на които същите се предават под специални ограничения и процедури и са необходими за изпълнението на техните задачи. Тези компании използват предоставените данни при условията за използване на данни на intersport.bg в съответствие с изключителните инструкции на ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd) .

г) Права на титуляря на личните данни: всеки един регистриран потребител- клиент, в качеството му на титуляр на данните, може да упражни по всяко едно време правата си, съгласно Общият регламент за защита на данните 679/2016, и в частност – членове 12-23, както и по националното законодателство, и по-точно:

1) правото на информираност и достъп до обработените данни от страна на ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd),

2) правото на ограничаване на обработката на личните си данни,

3) правото да променя или изтрива част или изцяло (право на поверителност) личните си данни,

4) правото да се противопостави или по-точно, да прави възражения относно обработката на личните си данни и

5) правото на преносимост на своите данни.

Горепосочените права на страната могат да бъдат упражнявани по следния начин:

 • Директно онлайн, чрез личният си акаунт на www.intersport.bg
 • Чрез изпращане на съответното заявление на имейл адрес eshop@intersport.bg
 • Чрез изпращане на съответното заявление на имейл адрес dpo@fourlis.gr

Съответно:

За правото на достъп и на корекция / допълване на личните данни, дружеството предоставя възможността на регистрираните потребители на www.intersport.bg да визуализират, поправят / допълват личните си данни от личния си акаунт на www.intersport.bg в секция „Подробна информация за акаунта” и „Адреси на доставка”.

За правото за преносимост на личните данни, дружеството предоставя възможността на регистрираните потребители – клиенти да получават личните си данни и / или да ги предават към друго отговорно лице за обработка на данни, чрез подаване на писмено заявление на имейл адрес dpo@fourlis.gr или eshop@intersport.bg

Всеки регистриран потребител- клиент бива информиран за това, че има правото да оттегли съгласието си за всяка една обработка на личните си данни на адрес www.intersport.bg от личния си акаунт на www.intersport.bg в раздел „Настройки на лични данни” или чрез изпращане на имейл.

В случай на упражняване на някое от правата на регистрираният потребител- клиент, отбелязани по-горе, ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd) ще вземе всички възможни мерки за разрешаване на иска в срок от 1 (един) месец от датата на подаване на заявлението. В този случай, регистрираният потребител - клиент бива информиран за това, че един минимум от личните му данни ще бъде запазен, за запазване законните интереси на дружеството.

д) Период на съхранение на личните данни: Данните на посетителя потребител - клиент ще бъдат съхранени и обработвани от ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd) до приключване на дадената поръчка.

Данните на регистрираният потребител – клиент ще бъдат съхранени и обработвани до подаването на заявление от регистрирания потребител – клиент за заличаване на акаунта или  колко обработки могат да се правят с негово разрешение или до оттегляне на съгласието му за предоставяне на услуги от ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd). Въпреки това, някои информации от личните данни, които са необходими при търговските взаимоотношения с ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd), както и уведомлението, съгласието и оттеглянето на съгласие на страната, за обработка на лични данни, ще останат като информации за регистрирания потребител – клиент, с цел осигуряване на доказателства за законността на обработка на данните от страна на ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd) и осигуряване на законните претенции на страните.

е) Специални лични данни: Страната бива информирана за това, че ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd) не събира и не разкрива чувствителни лични данни (данни от специална категория) за нуждите на www.intersport.bg.

За упражняване на правата си, страната може да се обърне към ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd) , (Data Protection Officer) на имейл dpo@fourlis.gr и на тел. номер 210 6293011.

Във всеки един случай, всеки регистриран потребител - клиент, под формата на титуляр на лични данни, има правото да отправи към Data Protection Officer въпроси относно обработката и защитата на личните данни и ако отговорът не е счетен за удовлетворяващ, има правото да направи рекламация към компетентния орган за надзор (Служба за защита на личните данни).

ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd) декларира, че нито едно друго използване на данните на посетителя / регистрирания потребител няма да бъде извършвано с други цели, освен тези които са предвидени в настоящата политика, без предварителното уведомяване и ако е необходимо, от съгласието на титуляра.

 1. БЕЗОПАСНОСТ

Протоколът SSL ( Secure Sockets Layer ) към момента на световно ниво представлява стандарта за удостоверяване и защита на интернет страниците (уеб-сайтовете) за потребителите на интернет и за криптиране на данните между отделните мрежови потребители и мрежови сървъри (уеб-сървърите). Криптираната комуникация SSL изисква всички информации, които са изпратени между един клиент и един сървър, да бъдат криптирани от специален софтуер за изпращане и декриптиране и софтуер за приемане, защитавайки по този начин личните данни, тогава когато са предавани. Освен това, всички изпратени информации чрез протокола SSL са защитени от механизъм, който проверява автоматично, дали данните са били променяни по време на предаването.

Сертификатът SSL за www.intersport.bg е издаден от сертифициращият орган GoDaddy.

Освен това, личната безопасност е осигурена от парола, която се определя когато ставате регистриран потребител на www.intersport.bg. За да получите достъп до каквато и да е лична информация, най-напред трябва да въведете име на потребител и парола. Поради тази причина трябва да запазите добре тази информация, за да не стане достояние на трети лица. Също така, ви съветваме да създадете парола, използвайки комбинация от букви и цифри.

Не на последно място отбелязваме, че данните от банковите карти не се съхраняват в пространствата за съхранение на компанията по време на транзакцията, а се регистрират директно в защитено пространство на компанията – партньор (Adyen), отговорна за пренасочването на банковите карти.

Всички транзакции, които извършвате чрез www.intersport.bg са подчинени на международното и европейско законодателство, което регламентира аспектите, които са свързани с електронната търговия, както и Закона за защита на потребителите (L. 2251/1994), който регламентира аспекти, свързани с дистанционни продажби.

Онлайн магазинът www.intersport.bg приема банкови карти VISA , Mastercard , AMEX и Maestro. Вашите транзакции при покупки от нашия магазин са защитени от модерни системи за сигурност (RSA 2048-SHA256 / TLS 1.2 с AES -256 + Forward Secrecy със съвременни браузъри), които гарантират една сигурна среда за извършване на транзакции.

 1. ПРОДАВАЕМИ СТОКИ – НАЛИЧНОСТ - ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предложените за продажба продукти, техните характеристики, цените и наличността, могат да бъдат намерени на страниците на www.intersport.bg и са достъпни за всички. Потребителите могат да намерят повече информации за всеки продукт, като кликнат върху иконката на продукта. ИНТЕРСПОРТ гарантира на клиентите си предоставяне на актуална информация относно спецификите на различните продукти, но не носи никаква отговорност за стоковата им наличност. ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd) полага всекидневни грижи за да предостави необходимата информация за всеки продукт (технически спецификации, цени и т.н.). Въпреки това, с цел да намали възможността за появата на грешки, ви препоръчваме преди приключване на поръчката, да се свържете с нас в случай че цената или друга характеристика надхвърля нормалните и разумни граници.

Цените на наличните продукти на сайта www.intersport.bg съответстват на съществуващите актуални цени в магазините на дружеството ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd). През определени периоди от време могат да се направят специални оферти и отстъпки в рамките на промоционални кампании на дружеството ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd), които могат да се различават между физическите магазини и електронния магазин на www.intersport.bg които да се прилагат за различни продукти. Обявените цени в каталозите под всеки продукт, включват ДДС (20 %), като онлайн магазинът www.intersport.bg запазва правото си да променя цените без да е необходимо информирането на потребителите.

 1. ПОРЪЧВАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ И ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Съгласно чл. 105 и следващите от ЗЗП Стоките имат законова гаранция за съответствието им с договора за продажба, която се изразява в обстоятелството, че Доставчикът (при останалите условия и срокове на ЗЗП) отговаря за всяка липса на съответствие на Стоките с договора за продажба, която съществува при доставянето на Стоките и се прояви до две години след доставянето им, дори и да не е знаел за несъответствието. Потребителят имат право да приключи една валидна поръчка чрез онлайн магазина, в случай че има капацитета да сключва правни актове, спазвайки разпоредбите на българския Граждански кодекс (ако има навършени осемнадесет години и не се намира под законно настойничество за сключване на договори за продажба). Поръчките могат, също така, да бъдат извършени от законни представители на юридическите лица. ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd) си запазва правото да изисква връщането към настойника на евентуални поръчки, които са извършени от лица които се намират в правна неспособност.

 1. ОТКАЗ / ВРЪЩАНЕ

Имате право да върнете цялата поръчка или част от нея, без задължението да обосновете причината за връщане на продукта, в срок от 14 календарни дни от датата на получаване. В този случай, ще заплатите стойността на връщането на продуктите (транспотните разходи). В случай, че причината за връщане се отнася до допусната грешка от страна на дружеството, разходите от връщането се поемат от нас, с условието че връщането се извършва чрез дружеството за куриерски услуги Спийди (Speedy - б. пр.).

За упражняване правото ви на отказ, имате задължението да попълните и да изпратите ”специалния формуляр за връщане”, който ще намерите в пакета който сте получили или в сайта www.intersport.bg Имате задължението да върнете продукта в перфектно състояние, в което е получен, без да повреждате опаковката и като се уверите, че специалните обозначения по продукта не са премахнати. Освен това трябва да добавите и документа от продажбата на дребно, заедно с декларацията за отказ, включена във „формуляра за връщане“. Върнатият продукт ще бъде приет само след изпращането му по куриер и само след одобрение от компанията.

В случай на връщане на продуктите и в зависимост от начина, който сте избрали за плащане на покупката си и от друга страна, от начина по който се осъществява връщането, възстановяването на вашите пари ще се извърши в срок от 14 работни дни от датата на получаване на продуктите от страна на www.intersport.bg. В случай, че връщането е свързано с допусната грешка от страна на дружеството, ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd) се ангажира да изпрати отново куриер на адреса, който е определен за вземане на продукта, при това за сметка на дружеството. Ако потребителят желае да върне покупката без вината за това да е на компанията, транспортните разходи са за сметка на потребителя. След като продукта тръгне от клиента, ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС (GENCO BULGARIA Ltd) го получава в срок от 1-2 работни дни за връщане в България, с помощта на Спийди (Speedy - б. пр.). В случай че изберете друга фирма за куриерски услуги, не можем да предоставим никаква гаранция за времето на доставка на върнатите продукти. В случай, че решите да върнете поръчката си по пощата, не можем да приемем върнатия продукт. След получаването на продукта, ще обработим веднага заявката ви и ще ви информираме по имейл за начина на разрешаване на проблема. След връщането на продукта и след одобрение от страна на компанията, сумата ще бъде върната изцяло на клиента, било то чрез захранване на подадена банкова сметка във формуляра който съпровожда задължително върнатата стока, или по друг начин, съгласно с изложеното по-горе.

Ако желаете да върнете закупени продукти, адресът на който трябва да изпратите стоката е:

Магазин INTERSPORT SERDICA

Бул.Ситняково 48 ет.-1

1505 София Софийска област

359 2 416 87 24

ИНТЕРСПОРТ, с желанието си да предложи най-доброто обслужване, ви предоставя правото да подадете рекламация на следната електронна поща eshop@intersport.bg.

 1. РАЗНИ
 • Форсмажорни обстоятелства: в случай на форсмажорно обстоятелство (например: лошо време, стачки и др.) и невъзможността да доставим продуктите в уречения срок, ще ви уведомим по имейл, за да ни отговорите дали желаете финализиране на поръчката при новите условия. ИНТЕРСПОРТ не поема никаква отговорност за нито една ситуация освен тези при които носи пряка отговорност и ще направи всичко възможно  за да получите възможно най-доброто обслужване.
 • В случай, че сте направили поръчката онлайн и при получаването забележите, че липсват продукти от поръчката, молим да се свържете с нас, за да се уточнят всички подробности по изпращането на продуктите, които не са били доставени, без да има допълнителна такса за това.
 • Промяна в условията на настоящия документ: intersport.bg запазва правото си да промени и/или актуализира определени условия от начина на продажба. Дружеството се ангажира да актуализира съдържанието на този документ при всяка една промяна или допълнение в условията.
 • В случай, че не се получат поръчаните стоки (и след като е изминал неоправдано дълъг период от време от подаването на поръчката) молим да се свържете с наш представител чрез контактната форма в сайта intersport.bg. За още по-бързото ви обслужване препоръчваме да отбележите номера на поръчката ви, който е изпратен на имейл адреса, използван при направата на самата поръчка.
 • Съгласно Директива 2013/11/ЕС, имате възможност за разрешаване на потребителски спорове с процедура „Алтернативно решаване на спорове“ на територията на Европейски съюз. При възникване на спор относно покупка, направена онлайн, може да използвате уебсайта https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EL за извънсъдебно уреждане на спорове.
 1. ТЕЖКИ СТОКИ

ИНТЕРСПОРТ характеризира определени продукти, които са на разположение чрез интернет страницата www.intersport.bg като ''ТЕЖКИ СТОКИ''. Тези артикули могат да бъдат променяни в зависимост от нуждите на дружеството. Начинът на плащане за тези артикули е чрез кредитна карта.

Тези артикули принадлежат към група със специален режим, за които се прилагат следните условия:

Доставка от магазин

Доставката от магазин не се прилага за артикулите които са определени от ИНТЕРСПОРТ като ”Тежки стоки”.

Разходи при връщане

Разходите по връщането на „Тежки стоки “ се поемат от купувача, като ИНТЕРСПОРТ ще приеме връщането, ако продуктът е в първоначалния си вид. Процедурата по връщане и изплащането на транспорта и стойността на продукта са подложени на следните условия:

 • Клиентът завява, че желае да върне продуктът
 • Връщането на продукта се извършва само от транспортното дружество с което сътрудничим. Ако клиентът желае да върне продукта чрез друга фирма, тогава ще заплати изцяло разходите по транспорт.
 • Стойността на транспорта е поета първоначално от клиента и след получаването на продукта в компанията, ще бъде извършен контрол на качеството, който е необходим за определяне на състоянието в което се намира. Ако състоянието отговаря на желаното, тогава се изплаща стойността на въпросния артикул.
 • Клиентът има правото да върне продукта в срок от 14 календарни дни от датата на получаване на пратката.

Дни за доставка

Дните за доставка на пратки, които съдържат един или повече артикули от категорията „Тежки стоки“ е от 7 до 10 работни дни.

Монтаж

В случай, че клиентът поръча даден артикул от категория „Тежки стоки“, който има нужда от монтаж, трябва да се свърже с нас, за да получи указания за начина по който ще бъде обслужен. В градовете в които имаме физически магазини, услугата по монтаж се извършва от нас. А когато нямаме магазин в населеното място в което живее клиентът, няма да можем да осигурим монтаж.

Трудно достъпни зони

В зоните които са трудно достъпни, доставката не се прави до указания от клиента адрес, а до най-близката възможна точка от мрежата за доставка на транспортната фирма с която сътрудничим. В следствие на това, клиентът би трябвало да вземе колета от адреса който ще бъде оповестен от нас, който ще се намира на най-близката възможна точка до пощенския код, който е оповестен от клиента в поръчката. След получаване на съобщението за това че колетът е доставен на съответния адрес, клиентът трябва да вземе пратката в срок от 3 работни дни.

 1. „БИСКВИТКИ“

ИНТЕРСПОРТ АТЛЕТИКС SA спазва стриктна политика по отношение на защита поверителността на посетителите на www.intersport.bg, повече по този въпрос можете да научите в следващите редове. Чрез настоящият документ ви предоставяме повече информации за начина по който използваме така наречените „бисквитки“, както и други автоматични средства за събиране на специфична информация за посетителите на нашия сайт, като например брой посетители на сайта, най-често посещавани наши страници чрез който и да е браузър или устройство. Чрез събирането на тази информация се учим как да адаптираме най-добре нашите уеб страници и какъв да е видът реклама за нашите посетители.

„Бисквитки” и други автоматични средства за автоматично събиране на данни

„Бисквитките“ представляват малки текстови файлове, съхранявани във всяко едно ваше устройство, тогава когато използвате даден браузър и влизате в който и да е уеб сайт. Тези „бисквитки“ се използват за да се информираме, например ако сте посещавали нашия сайт преди, или ако сте нов посетител, както и ни помагат да идентифицираме определени характеристики в нашия сайт, за които можете да бъдете заинтересовани в по-голяма степен. „Бисквитките“ могат да подобрят иживяването ви онлайн, запомняйки вашите предпочитания във времето, докато посещавате определени сайтове.

Уеб маяци

Уеб маяците (които също така са познати под наименованието интернет маркери, пикселни маркери и „clear GIF-ове) обикновено са прозрачни графични изображения върху дадена уеб страница. Уеб маяците се използват заедно с „бисквитките“ за да регистрират вашите действия, когато посещавате дадени уеб сайтове.

Ай Пи (IP) адреси и URL

Ай Пи Адресът (IP Address – б. пр.) представлява уникален идентификатор, който е използван от дадени електронни устройства, с цел идентификация и взаимна комуникация в интернет пространството. Тогава, когато посещавате нашите уеб страници, можем да видим ай пи адресът на вашето устройство, което използвате за да се свържете с интернет. Тази информация е използвана от нас, за да определим географската позиция на устройството и за да разберем от кои географски зони произхождат посетителите на нашия сайт. Можем да използваме тази информация за да променим начинът, по който е представен нашият сайт, с цел подобряване на сърфирането и посещението ви.

URL ( Uniform Resource Locator / Унифициран ресурсен локатор) представлява, както показва и името, уникален локализатор или адрес за всяка една интернет среда и всъщност става въпрос за адреса на сайта, който посещавате. Ще използваме тези информации за да разберем кои наши страници генерират голям трафик и начинa по който разглеждате нашия сайт.

Какъв тип „бисквитки“ използваме?

В нашите уеб сайтове използваме следните „бисквитки“:

Абсолютно необходими “бисквитки”

Абсолютно необходимите “бисквитки” са от изключителна важност за правилното функциониране на сайтовете, като позволяват да търсите и да използвате своите характеристики, като например зоните за сигурност, формуляри за регистрация, списък с предпочитани страници, използване на кошница за покупки, както и поради мотиви за сигурност. Тези “бисквитки” не разпознават вашата индивидуална идентичност. Без тези “бисквитки” не можем да предложим ефикасна функционалност на нашия сайт.

“Бисквитки”, които се използват за повишаване на ефективността и анализ

Тези “бисквитки” събират информации относно начинът по който посетителите сърфират и използват сайта, какви страници се разглеждат по-често и дали се получават съобщения за грешки от уеб страниците. Тези “бисквитки” събират обобщена и анонимна информация, която не идентифицира посетителя. Използват се само за подобряване на ефективността на нашия уеб сайт и ни позволяват да събираме информаця относно използването на страниците на нашия уеб сайт, включително и съдържанието което избирате, когато сърфирате в нашите уеб страници, с цел измерване на ефективността и взаимодействието на потребителите на уеб сайта, както и за общо подобряване на нашите страници във времето. Тези “бисквитки” могат да ни бъдат доставяни от трети външни доставчици на инструменти за анализ, но се използват само за цели, които са свързани с нашите уеб сайтове.

Например: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs

“Бисквитки” за насочване и реклама

Тези “бисквитки” са използвани за да доставят съдържание, което отговаря по-добре на вашите предпочитания и интереси. Същите могат да бъдат използвани за да се изпращат съобщения / целенасочени оферти, за да се ограничи появата на ненужни съобщения или за да се прецени ефективността на рекламните кампании. Тези “бисквитки” могат да се използват за да ви се напомнят страниците които вече сте посещавали и за да се определят кои маркетингови онлайн канали са по-ефикасни, също ни позволяват да възнаградим външни страници и сътрудници, които са ви насочили към нас.

Как можете да деактивирате използването на “бисквитките”?

Когато желаете да активирате или да деактивирате използването на “бисквитките” от настройките на използвания от вас браузър, в зависимост от неговия вид, можете да посетите следните уеб страници, за да се запознаете какви специфични действия е необходимо да извършите.

За Интернет Експлорър https://support.microsoft.com/en-us/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

За Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/șterge-cookies-elimina-info-site-stocate

За Google Chrome https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en

За Opera https://www.opera.com/help

За Safari https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US 

Safari за АйПад и АйФон https://support.apple.com/en-us/HT201265