Όροι ΔιαγωνισμούΌροι διαγωνισμού «AF STUDIES – INTERSPORT»

• Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «INTERSPORT ATHLETICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Σωρού αρ. 18-20 με ΑΦΜ 099757685, - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών (εφεξής «INTERSPORT») διοργανώνει διαγωνισμό με δώρο συνολικά 40 συνεδρίες personal training (συνολικά 8 τυχεροί, 5 συνεδρίες ανά τυχερό) σε συνεργαζόμενα γυμναστήρια στην Αττική: ETHNIC FITNESS CLUB, Αγίου Δημητρίου 35, Αγ. Δημήτριος (20 personal training), PURE , Λεωφόρος Βουλιαγμένης 170, Γλυφάδα (10 personal training), MICROSS, Χαριλάου Τρικούπη 197, Κηφισιά (10 personal training)

• Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα μέλη του Προγράμματος Score For More

• Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στην INTERSPORT, οι εργαζόμενοι στην AF STUDIES, όπως επίσης και οι συγγενείς τους πρώτου & δευτέρου βαθμού, οι σύζυγοι, καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας

• Ο διαγωνισμός διεξάγεται μέσω του Προγράμματος Πιστότητας Score For More αποκλειστικά μόνο για μέλη

• Ο διαγωνισμός διεξάγεται από την Παρασκευή 11/05/2018 (και ώρα 09:00) και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 24/05/2018 (και ώρα 21.00)

• Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται καλάθι αγορών 50 ευρώ και άνω σε γυναικεία ρούχα fitness, runnning ή multi-sport. O κάθε συμμετέχων καλείται να πραγματοποιήσει αγορές 50 ευρώ και άνω σε αυτές τις κατηγορίες προϊόντων σε ένα από τα 25 καταστήματα INTERSPORT στην Αττική ή στο e-shop τις παραπάνω ημερομηνίες και αυτομάτως μπαίνει σε κλήρωση για να κερδίσει 5 συνεδρίες personal training σε ένα από τα προαναφερθέντα γυμναστήρια που θα κληρωθούν με τυχαίο τρόπο

• Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στην ενέργεια είναι οι συμμετέχοντες να είναι μέλη του προγράμματος Score For More

• Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν πραγματοποιήσει αγορά εντός των χρονικών ορίων του διαγωνισμού δηλαδή Παρασκευή 11/05/2018 (και ώρα 09:00) έως Πέμπτη 24/05/2018 (και ώρα 21.00)

• Οι 8 νικητές θα ανακηρυχθούν μετά από ηλεκτρονική κλήρωση στα γραφεία της INTERSPORT την Παρασκευή 01/06/2018.

• Το δώρο είναι προσωπικό, δε μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα δώρα. Για την παραλαβή του απαιτείται η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας.

• Οι νικητές του δώρου θα ενημερωθούν με email ή sms ή viber , εφόσον έχουν δηλώσει κάποιο από τα στοιχεία αυτά κατά την εγγραφή τους στο Πρόγραμμα Score For More https://scoreformore.intersport.gr/ και εφόσον αποδεχτούν το δώρο τους θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το γυμναστήριο απ’ το οποίο κέρδισαν το δώρο τους και κατόπιν συνεννόησης και βάσει διαθεσιμότητας να προγραμματίσουν τις συνεδρίες τους. Οι συνεδρίες μπορούν να πραγματοποιηθούν αποκλειστικά Δευτέρα – Παρασκευή, τους μήνες Ιούλιο ή Σεπτέμβριο

• Η INTERSPORT ATHLETICS ΑΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει την κλήρωση, να αλλάξει την ημερομηνία της, καθώς και να τροποποιήσει οποιουσδήποτε όρους ή να ανακαλέσει την ενέργεια για σοβαρό λόγο

• Η INTERSPORT ATHLETICS ΑΕΕ διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώσει συμμετοχές εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος και/ή κριθούν παράνομες και καταχρηστικές

• Η συμμετοχή στην παραπάνω ενέργεια σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής

• Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οποιαδήποτε τυχόν διαφορά σχετικά με το Πρόγραμμα θα επιλύεται από τα καθ' ύλη αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών